13. - 15.5. Víkendové cvičení jógy - Petra Urbanczyková

08.11.2015 10:31

zaměřené na správnou chůzi a učení se rehabilitaci chůzí

vede: Petra Urbanczyková (jóga) a Monika Grimová (výtvarné dílny)

Pozvánka

Organizátor akce: Petra Urbanczyková, tel. 608 063 741, e-mail: petra.urbanczykova@seznam.cz, www.dychat.eu