Mgr. Kamila Neumannová, *1971: Jógu cvičí od roku 1990, Iyengar-jógu od roku 1993. Od roku 1994 pravidelně vyučuje. V roce 1997 založila Dům jógy v Hlavici. V roce 1995 absolvovala studijní pobyt v Institutu Sharata Arory v Indii, v letech 1994-1999 učitelské studium Iyengar-jógy (certifikáty 1999, 2003) a v roce 2010 studijní pobyt v Iyengarově institutu v indické Púně.

Pravidelně se dále vzdělává u významných evropských i světových učitelů jógy, zejména systému dle Iyengara. Jógu úspěšně kombinuje se znalostmi různých typů pohybových terapií, zvláště Spiraldynamik® (absolvovala certifikovaný kurz v letech 2006/2007 a dále se pravidelně vzdělává na dalších kurzech). Od roku 2008 vyučuje učitele jógy v programu „Jóga v širších souvislostech“. V letech 2012/2013 absolvovala kurz Jógové terapie, filozofie a etiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy s Dr. Rudolfem Skarnitzlem a dalšími lektory. V roce 2017 dokončila tříleté studium Jógové terapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK.  Její způsob výuky jógy je zaměřen zejména na správné provedení a vědomé prožíváni jógových pozic v souladu s dechem a stále více ovlivněn zájmem o jógovou filozofii a meditace.

tel. 776 839 021
email :  kamila@joga -hlavice.cz 

 

Mgr. Drahomíra Reslová, *1968: Iyengar jógu cvičí od roku 2004. Je  absolventka  programu „Jóga v širších souvislostech“ v  Domě jógy v Hlavici, kde získala kvalifikaci cvičitel jógy II. třídy se zaměřením na zdravotní aspekty jógy. Od roku 2009  pravidelně vyučuje dospělé začátečníky.13 let působila jako pedagog dětí ml. školního věku na základních školách. Působila na škole waldorfského typu a také jako externí průvodce komunitní svobodné školy. Vedla skupiny dětské jógy podle metodiky expertky na spirální dynamiku Renate Lauper (metoda Spiraldinamik pro děti). Pracovala také  jako lektorka cvičení rodičů s dětmi na principech jógy.  Pravidelně se vzdělává u učitelů jógy i dalších lektorů osobnostního růstu. Své lekce obohacuje  zejména o přístup vědomého prožívání tělesnosti ve spojení s emocemi. Charakteristickým způsobem výuky je  propojování znalostí z různých inspirativních směrů spolu se schopností empatie. Výuka je  také  nově ovlivněna jejím setkáním s esenciálními oleji terapeutické  řady Young Living - essential oils. Zajímá se o  různé terapeutické přístupy a  témata vnímání, cítění a uvědomování si těla. Sama na sobě  pracuje s principy human designu a  genovými  klíči pro  podporu vnitřního vývoje.

tel. 724 708 423
email : drahuska.resl@seznam.cz