Obecné informace k přihlášení a platbě, podmínky účasti

!!! Pro platby, prosím, dodržujte správné číslo účtu !!!

 

Pravidelná cvičení Spirální jógy v Liberci, Mnichově Hradišti a Mladé Boleslavi

 • Hlaste se telefonicky (776 839 021, 778 083 901) nebo e-mailem (info@joga-hlavice.cz)
 • Nevyplňujte on-line přihlášku.

Bankovní spojení pro pravidelná cvičení Spirální jógy:  Raiffeisenbank, č.ú.: 1259345002/5500

 • Variabilní symbol: datum prvního cvičení v novém pololetí (ve formátu: 10022020), do poznámky uveďte své jméno a ve zkratce město vašeho kurzu (LBC, MH nebo MB).

 

Pobytové akce (viz Program 2020)

 • Vyplňte  on-line formulář  (neplatí pro delší vzdělávací kurzy - Jóga v širších souvislostech! a Spirální jógová terapie):

        - u kurzů se zahraničními lektory nejpozději do 30 dnů před zahájením kurzu!!!!

        - u ostatních akcí nejpozději do 14 dnů před zahájením akce.

Záloha: ve výši 50 % ceny kurzu

Bankovní spojení pro pobytové akce pro veřejnost: Raiffeisenbank, č. ú.: 1511731002/5500

 •  Variabilní symbol: 1. část rodného čísla (datum narození), specifický symbol - kód kurzu (najdete v programu u každé akce- např. 1720)

 

Jóga v širších souvislostech, Spirální jógová terapie (delší vzdělávací kurzy)

Bankovní spojení pro cvičitelský kurz Jóga v šírších souvislostech a Spirální jógová terapie: Raiffeisenbank, č. ú.: 1259345002/5500

 • Variabilní symbol: 1. část rodného čísla (datum narození), specifický symbol: datum začátku kurzu (ve formátu: 13112020).

 

Přihlášky zařazujeme až po uhrazení kurzovného nebo zálohy. Pořadí přihlášek podle termínu úhrady. 

Bez úhrady zálohy nebo kurzovného není vaše místo v kurzu rezervováno.
Při pozdějším příjezdu nebo dřívějším odjezdu nelze poskytnout slevu.

 

Slevy:

 • Za každé 3 navštívené akce, pořádané Domem jógy v tomto roce 300 Kč.
 • Za včasné přihlášení a zaplacení celé částky ceny kurzu – dříve než 60 dnů před akcí (platí pro akce dražší než 3000 Kč) 120 Kč sleva.

Stornovací podmínky:

 • U kurzů se zahraničními lektory je záloha nevratná, lze pouze vyslat náhradníka.
 • U ostatních akcí: do 30 dnů před akcí stornovací poplatek 10 % z ceny akce, do 14 dnů před akcí 25 %, do 7 dnů před akcí je záloha nevratná. Pozdější storno není možné, lze pouze vyslat náhradníka. V závažných případech storno dohodou. (neplatí pro vzdělávací kurzy Jóga v širších souvislostech a Spirální jógová terapie)
 • U vzdělávacích akcí:

Co s sebou: Oblečení na cvičení, oblečení do přírody, domácí přezutí.

Upozornění: Účast na kurzech je na vlastní zodpovědnost. Pokud trpíte závažnější chorobou, konzultujte účast na kurzu se svým lékařem. Případné zdravotní obtíže nebo stavy (těhotenství, menstruace atd.) během kurzu, prosím, vždy sdělte cvičiteli.