27. - 30.3. JÓGA V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH V/1

Kurz pro získání kvalifikace cvičitel jógy II. třídy se zaměřením na zdravotní aspekty jógy - začátek nového běhu kurzu

(kód 1414)

přihláška