Podrobnější informace o kurzu"Jóga v širších souvislostech VII." a o lektorech

Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, rozhodnutím ze dne 11.6. 2014, č.j.: 060/2014-50.

Jedná se o ucelený více než roční kurz, sérii tématických seminářů. Kurz je zaměřen na získání a prohloubení nových dovedností a znalostí jógy, zejména ásan (jógových poloh) a pránájámy (dechových cvičení). Postupně systematicky probere problematiku jednotlivých funkčních celků lidského těla a jejich využití v jógových polohách, při vedení správného pohybu a pránájámě.

Praxe ásan bude vedena v systému SPIRÁLNÍ JÓGY, která kombinuje tradiční jógové techniky školy B.K.S. Iyengara, moderního pohybového konceptu Spiraldynamik® a učení myofasciálních linií, tj. jóga rozšířená o znalosti správného postavení a práce jednotlivých částí a koordinačních celků lidského těla a jejich vzájemného propojení. Správné provádění poloh pozitivně ovlivňuje nejen tělo, ale i naši mysl. V rámci kurzu budou prakticky probírány základní techniky pránájámy dle Iyengara.

Kromě praxe hathajógy se budou probírat i teoretické a praktické otázky jako je souslednost poloh během cvičební lekce, důležité aspekty jógové hodiny, indikace a kontraindikace při nejběžnějších civilizačních potížích, cvičení během menstruace, v těhotenství a po porodu, cvičení pro děti a seniory, názvosloví a sanskrtské názvy poloh, relaxační, koncentrační a meditační techniky apod. Formou samostudia a společné diskuse budou rozebírána základní témata filozofie jógy.

Lektorky jógy:          MUDr. Marcela Mikešová, Mgr. Kamila Neumannová

                                                           (učitelky Spirální jógy)

MUDr. Marcela Mikešová, *1963: Jógu cvičí od roku 1985, Iyengar-jógu od roku 1995. V letech 1996-1999 absolvovala učitelské studium Iyengar-jógy (certifikát 1999). Na FTVS UK vystudovala trenérskou školu jógy I.třídy (2000). Od roku 1996 vede pravidelné kurzy v Praze. V roce 2005 absolvovala studijní pobyt v Iyengarově institutu v  v Púně v Indii.

Mgr. Kamila Neumannová, *1971: Jógu cvičí od roku 1990, Iyengar-jógu od roku 1993. Od roku 1994 pravidelně vyučuje. V roce 1997 založila Dům jógy v Hlavici. V roce 1995 absolvovala studijní pobyt v Institutu Sharata Arory v Indii a v letech 1994-1999 učitelské studium Iyengar-jógy (certifikáty 1999, 2003), v roce 2010 absolvovala studijní pobyt v Iyengarově institutu v  v Púně v Indii. V roce 2017 dokončila tříleté studium jógové terapie na FTVS UK.

Obě lektorky se pravidelně dále vzdělávají u významných evropských i světových učitelů jógy, zejména systému dle Iyengara. V letech 2006/2007 absolvovaly certifikovaný kurz Spiraldynamik, v dalších letech pak další návazné kurzy využití Spiraldynamik ve fyzioterapii a v józe, zejména u Evy Hager-Forstenlechner z Rakouska. V roce 2013 ukončily roční studium Jógové terapie, filozofie a etiky na Filozofické fakultě UK.

SPIRÁLNÍ JÓGA je založená na přesném a správném provádění poloh a pohybů, proto jsou dalšími lektory kurzu Lenka Jirásková, fyzioterapeutka a lektorka konceptu Spiraldynamik® úrovně Advance a PhDr. Jitka Malá, Ph.D., fyzioterapeutka a odborná asistentka na katedře fyzioterapie FTVS UK.

Lenka Jirásková rozpracuje anatomické principy a anatomicky správné vedení pohybu z pohledu Spiraldynamik®. Spiraldynamik® je anatomicky podložený koncept trojrozměrného držení a pohybové koordinace lidského těla. Tento pohled nám umožňuje zcela novou interpretaci anatomie a nové porozumění souvislostí  pohybové koordinace. Zde bude zaměřen na využití pro praxi a výuku jógy.

Jitka Malá vše propojí z hlediska kineziologie pohybu - systému myofasciálních linií v těle (funkční svalové řetězce), které úzce souvisí s průběhem energetických drah. Uplatňování těchto poznatků ovlivňuje práci v jógových polohách, vyrovnává svalový tonus a  vylepšuje symetrické držení těla.


Kurz bude zakončen zkouškou. Po úspěšném absolvování zkoušky účastníci obdrží osvědčení o získání kvalifikace Instruktor jógy se zaměřením na zdravotní aspekty jógy, jež umožňuje získat živnostenské oprávnění pro samostatnou výuku jógy.

Kurz je určen nejen pro učitele jógy a ty, kteří chtějí v budoucnu vést cvičení jógy, ale i pro zájemce z řad pokročilejších cvičenců, kteří chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti a obohatit svou vlastní praxi jógy.  Předpokladem pro účast na kurzu je minimálně jeden rok pravidelného cvičení jógy.
U účastníků se během kurzu bude předpokládat pravidelná domácí praxe ásan a pránájámy a aktivní přístup ke studiu.
 

Místo konání kurzu:         Dům jógy v Hlavici (www.joga-hlavice.cz)

 

Kontaktní osoby:
Mgr. Kamila Neumannová, tel. 776 839 021, e-mail: info@joga-hlavice.cz
MUDr. Marcela Mikešová, tel. 281 972 058, 774 091 776, e-mail: marcela.joga@seznam.cz 

www.marcela-joga.cz

Skladba a rozsah kurzu: 

celkem 185 vyučovacích hodin (vyučovací jednotkou je v teoretické části vyučovací hodina o délce 45 minut, v praktické části nyní nově vyučovací hodina o délce 60 minut), rozdělených do1 třídenního, 5 víkendových a 2 týdenních seminářů.

Termíny a témata jednotlivých seminářů:

  1. 16. - 19.11. 2017   -  Úvod, pánev a její vliv na páteř a klouby
  2. 22. - 28. 1. 2018    -  Postavení hlavy a napřímení celé páteře, postavení hrudníku
  3. 6. - 8.4. 2018         -  Postavení hrudníku – dokončení, propojení páteře, pánve a hlavy
  4. 1. - 3.6. 2018         -  Kyčelní kloub
  5. 14. - 16.9. 2018     -  Dolní končetina a chodidlo
  6. 16. - 18.11. 2018   -  Ramenní pletenec
  7. 21. - 27.1. 2019     -  Celá paže, loket a ruka, opakování
  8.  22. - 24.3. 2019    -  Závěrečné opakování a zkoušky

Případná neúčast na některé z částí kurzu se bude řešit individuální dohodou.

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 15 účastníků. Maximální počet účastníků je 25.

 

Cena celého kurzu:          32.500,-Kč      
Cena zahrnuje kurzovné včetně pronájmu tělocvičny a pomůcek.
Cena za ubytování a stravování není součástí kurzovného, platí se až na místě podle účasti na jednotlivých seminářích.

Platba je možná ve dvou splátkách po 16.250,-Kč,

1.splátka při přihlášení nejpozději do 30.7. 2017, 2. splátka do 31.1. 2018.

Pořadí přihlášených dle termínu úhrady první splátky kurzovného.


Bankovní spojení: 989491349/0800
(Při platbě uveďte jako VS 1.část rodného čísla=datum narození, jako SS 16112017)