Vzdělávací kurzy pro cvičitele jógy:

JÓGA V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

kurz  k získání kvalifikace "INSTRUKTOR JÓGY SE ZAMĚŘENÍM NA ZDRAVOTNÍ ASPEKTY JÓGY",  akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Získání této kvalifikace umožňuje získat živnostenský list opravňující samostatně vyučovat jógu.